Bilde av en hånd som peker en fjernkontroll mot en tv

Lisens – hva er det?

Elsket og hatet – her er alt du trenger å vite om NRK-lisensen.

Offisielt heter NRK-lisensen «kringkastingsavgiften», og er måten Stortinget har bestemt at NRK skal finansieres. Alle som har en TV-mottaker må betale en halvårlig avgift som altså er øremerket rikskringkastingen.

«TV-mottaker» defineres av staten som alle TVer med antenneinngang, dekodere, tunere og PCer med TV-kort. Det spiller ingen rolle om gjenstandene er i bruk eller ikke – så lenge man er i besittelse av en disse gjenstandene regnes man som avgiftspliktige.

Utleie og samboere

Dersom man bor i en leid bolig er man fremdeles pliktig til å betale lisens, så lenge man eier en av gjenstandene som utløser plikten til å betale lisens.

Om du leier ut for eksempel en kjellerleilighet er du pliktig til å melde fra til NRK om at boenheten er i bruk og at det sannsynligvis er i bruk en gjenstand som gjør at boenheten skal betale lisens.

Dersom du akkurat har flyttet sammen med din nye samboer trenger dere bare betale én lisens. Men dersom dere flytter sammen akkurat når lisensen blir sendt ut til betaling må begge betale for den kommende perioden, og deretter kan dere betale bare én lisens.

Finnes det noen vei utenom?

Som nevnt ovenfor er det altså ikke en god nok grunn å komme seg unna kringkastingsavgiften å si at du enten ikke ser på NRK eller at du aldri bruker fjernsynet ditt.

Det finnes derimot én mulighet til å komme seg unna avgiften. Dersom du plomberer antenneinngangen på TVen din, regnes ikke TVen lenger som avgiftspliktig, ettersom det er antennemuligheten som utløser avgiften. Da må du oppsøke en autorisert forhandler som kan plombere antenneåpningen og lage en attest som viser at jobben er gjort i henhold til de retningslinjene som NRK har satt. Sender du denne dokumentasjonen inn til NRK vil du være fritatt kringkastingsavgiften fra neste lisensperiode.

Eier du derimot en dekoder i tillegg som du kan bruke til å få inn TV-signaler er du altså likevel avgiftspliktig.

Hva med hytten?

Dersom du har TV på hytten trenger du ikke å betale dobbel kringkastingsavgift. Fritidseiendommer regnes ikke som en separat husstand, og dermed gjelder dette inn på den lisensen som du betaler hjemme.

Skulle du ikke ha avgiftspliktig utstyr hjemme, men derimot på hytten, må du betale likevel.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Tjenester

tvpakker.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste. La selskapene konkurrere om å gi deg beste tilbud på innholdstjenester!

Tilbud på tv-pakker