Bilde av en hånd som peker en fjernkontroll mot en tv

Lisens – hvordan fungerer det i dag?

NRK-lisensen er avviklet og betales i dag gjennom skatt    her er alt du trenger vite.

Offisielt heter NRK-lisensen «kringkastingsavgiften», og var fram til 2020 måten NRK ble finansiert på. Alle som har en TV-mottaker måtte betale en halvårlig avgift øremerket rikskringkastingen. I dagens finansieringsmodell betales allmennkringkastingen over skatteseddelen.

Tidligere var man regnet som avgiftspliktige dersom man eide TV med antenneinngang, dekodere, tunere eller PCer med TV-kort. I dag betaler alle lisens, til og med når man ikke eier en TV.

Ny finansiering av NRK

Fra 1. januar 2020 gikk finansieringen av NRK fra å være lisensbetalt, til å skulle finansieres gjennom skatt og avgifter slik som med andre offentlige tjenester i Norge.

NRK-lisensen har fra 1977 sørget for finansieringen av den offentlige allmennkringkastingen som et felles gode. NRK har i følge Stortinget et viktig mandat i å formidle nyheter og kunnskap til hele Norge, og samtidig styrke norsk språk, kultur og mangfold.

Den nye ordningen sikrer at også allmennkringkastingen blir del av det norske spleiselaget.

TV-lisensen har i en årrekke vært et betent finansielt tema. På grunn av digital utvikling og endringer i norske medievaner, har lisensordningen lenge vært sett på som utdatert. Økt bruk av strømmetjenester gjør at en kringkastingsavgift som kun er knyttet opp mot om husstanden man bor i har TV eller ikke, ikke passer dagens medielandskap.

Hvordan fungerer det i dag?

Dersom din inntekt er så høy at du utnytter hele personfradraget, vil du måtte være med på å betale for NRK over skatteseddelen. Personfradraget er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt som gis til alle skatteytere i Norge. Den økte skatten vil altså hentes inn gjennom en redusering av personfradraget.

Dersom du bor i en husstand med flere andre skattepliktige, eksempelvis i et kollektiv, vil alle med tilstrekkelig høy inntekt måtte bidra til finansieringen av NRK. Her kommer det an på inntekten til hver enkelt.

Hva vil det koste deg?

I følge regjeringen.no vil en husstand med to skattytere betale omtrent det samme som tidligere, dersom de betalte lisens før. Summen varierer etter inntekt, men regjeringen har delt følgende oversikt:

  • Enslig lønns- eller trygdemottaker: 1585 kroner i økt skatt
  • Familie med to voksne og to barn: 3166 kroner i økt skatt
  • Aleneforsørger med to barn: 1585 kroner i økt skatt
  • Minstepensjonister: 0 kroner i økt skatt
  • Enslig pensjonist: 1583 kroner i økt skatt
  • Pensjonistektepar: 3166 kroner i økt skatt

Kringkastingsavgiften lå tidligere på 3121 kroner.