Google Play

Google Play er distribusjonsplattform som først ble lansert av Google under navnet Android Market i 2008, før etterkommeren Google Play kom i 2012. Den kan brukes på digitale enheter med Android som operativsystem.

Tjenesten tilbyr blant annet ulike apper, bøker, musikk, filmer og TV-serier. Gjennom Google Play kan du, uten abonnement, strømme filmer og TV-serier. Du kan enten kjøpe, eller leie dem.