Canal Digital

Canal Digital

Fra mai 2020 ble Canal Digital en del av Allente, sammen med tidligere TV-distributør Viasat. Tidligere, fra 2016 og fram til 2020, hadde Canal Digital Kabel vært en juridisk del av Telenor Norge AS

Telenor er Norges største leverandør av fasttelefoni, mobiltjenester og bredbånd. Tidligere Telegrafverket og senere Televerket fikk i 1855 oppgaven med å bygge ut telegraflinjer for å knytte landsdeler sammen. Telenor hadde fram til 1998 enerett på det offentlige telenettet og telefontjenesten i Norge.